Doba záruky za akosť tovaru je stanovená výrobcom a je uvedená na vlastnom výrobku, alebo uvedená v záručnom liste! V prípade, že sa doba záruky na určitý druh tovaru zmení, nemá táto skutočnosť vplyv na dĺžku záručnej doby už zakúpeného tovaru. Prevzatím tovaru a podpísaním dodacieho listu kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené. Záruka výrobcu sa vzťahuje na funkčné chyby, spôsobené technickou poruchou.

Nevzťahuje sa na chyby vzniknuté:


 • pôsobením nevhodných pracovných podmienok (prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.)
 • používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným zaťažením zariadenia
 • neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou
 • počítačovými vírusmi
 • použitím neautorizovaného softvéru
 • použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery a pod.)
 • pripojením na nevyhovujúcu elektrickú sieť
 • neodbornou dodatočnou montážou (demontážou) komponentov
 • poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim
 • mechanickým poškodením zariadenia

Postup pri reklamácií tovaru:
Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť / zaslať:

 • reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom
 • dodací list s dokladom o kúpe (doklad z registračnej pokladne alebo faktúru) s výrobným číslom reklamovaného zariadenia
 • podrobný popis závady

Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené, reklamácia nebude uznaná ako záručná, t.j. bude vybavená ako bežná oprava za úhradu.

Ak spotrebiteľ – kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, tak spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@notebookcentrum.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zoznam reklamačných stredísk na vybrané produkty:

Reklamácia na notebooky ACER

je nutné uplatňovať telefonicky na čisle: +421249207070 a +420531027777
Po zavolaní na hore uvedené čísla sa dohodnete na ďalšom postupe. Majú vlastného kuriéra. Dopravu hradí tam aj späť ACER

Reklamácia na notebooky ASUS

Zadanie reklamácie, Pri reklamácií treba vyplniť formulár. Dopravu hradí tam aj späť ASUS. Tel.: +421232162621
Biznis modely notebookov ASUS - B/P séria - obsahujú záruku typu On Site Servis, t.j. Oprava na mieste zákazníka pri nahlásení poruchy do 12:00
ASUS Hotline: 00421 232 132 091, 00421 232 162 621 (9:00 – 18:00 (Pon – Pia))

Reklamácia výrobkov HP

je nutné uplatňovať na adrese:
Bratislava
SWISS, spol. s. r. o.
Wolkrova 2
851 01 Bratislava - Petržalka
Tel.: 02/6720 2080
Fax: Web: 02/6720 2081
Mail: servis@swisshp.sk
Prejsť na adresu ->


Banská Bystrica
SWISS, spol. s. r. o.
Hurbanova 6 - areál SPŠ J. Murgaša
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/415 1768
Fax: 048/415 1769
Mail: servisbb@swisshp.sk
Web: Prejsť na adresu ->


Košice
SWISS, spol. s. r. o.
Gemerská 3
040 01 Košice - Železníky
Tel.: 055/789 43 58
Fax: 055/789 43 60
Mail: serviske@swisshp.sk
Web: Prejsť na adresu ->


Cenník servisných služieb: Kliknete sem

Reklamácia na notebooky TOSHIBA

je nutné uplatňovať na adrese:
Bratislava
SWISS, spol. s. r. o.
Wolkrova 2
851 01 Bratislava - Petržalka
Tel.: 02/6720 2080
Fax: Web: 02/6720 2081
Mail: servis@swisshp.sk
Prejsť na adresu ->


Banská Bystrica
SWISS, spol. s. r. o.
Hurbanova 6 - areál SPŠ J. Murgaša
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/415 1768
Fax: 048/415 1769
Mail: servisbb@swisshp.sk
Web: Prejsť na adresu ->


Košice
SWISS, spol. s. r. o.
Gemerská 3
040 01 Košice - Železníky
Tel.: 055/789 43 58
Fax: 055/789 43 60
Mail: serviske@swisshp.sk
Web: Prejsť na adresu ->


Cenník servisných služieb: Kliknete sem

Reklamácia na produkty FUJITSU SIEMENS

je nutné uplatňovať na adrese:
Bratislava
SWISS, spol. s. r. o.
Wolkrova 2
851 01 Bratislava - Petržalka
Tel.: 02/6720 2080
Fax: Web: 02/6720 2081
Mail: servis@swisshp.sk
Prejsť na adresu ->


Banská Bystrica
SWISS, spol. s. r. o.
Hurbanova 6 - areál SPŠ J. Murgaša
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/415 1768
Fax: 048/415 1769
Mail: servisbb@swisshp.sk
Web: Prejsť na adresu ->


Košice
SWISS, spol. s. r. o.
Gemerská 3
040 01 Košice - Železníky
Tel.: 055/789 43 58
Fax: 055/789 43 60
Mail: serviske@swisshp.sk
Web: Prejsť na adresu ->


Cenník servisných služieb: Kliknete sem

Reklamácia na produkty SONY

Infolinka servis Sony Vaio: 055 230 28 01


Reklamácie notebookov Sony Vaio je potrebné zadať on-line na dole uvedenej stránke. Pred zadaním kontaktných údajov je potrebné uviesť sériové číslo alebo produkt number notebooku. Po zaregistrovaní servisnej požiadavky bude notebooku vyzdvihnutý na opravu do medzinárodného servisného strediska Sony Vaio a spätne doručený na uvedenú adresu. V prípade oprávnenej záručnej chyby všetky náklady na dopravu a opravu zariadenia hradí spoločnosť Sony.
Servis nezodpovedá za uložené dáta preto odporúčame systém pravidelne zálohovať. Podľa možnosti odporúčame notebooky alebo počítače pred odoslaním do servisu preinštalovať do pôvodného stavu. Posielaný tovar je potrebné dôkladne zabaliť najlepšie do pôvodného obalu, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy.

Zadanie reklamácie Sony Vaio on-line

Reklamácia na produkty LENOVO

Reklamácie notebookov okrem IdeaPad je nutné uplatňovať na adrese:
DATALAN, a.s.
Púchovská 8
831 06 Bratislava
Tel.: 02 49 20 71 55
Mail: servis@datalan.sk
Viac na web. adrese: Prejsť na stránku ->


Reklamácie modelovej rady Ideapad stačí nahlásiť na tel. čísle 0850232406. Je potrebné uviesť serial number a machine type uvedený na spodnej strane notebooku. Notebook bude bezplatne vyzdvihnutý kurierom a spätne doručený po oprave.

Reklamácia na notebooky MSI

je nutné uplatňovať na adrese:
MSI Czech & Slovak
Office Centre Hlinky - pavilon B
Hlinky 505/118
Brno, Czech Republic
Tel.: +420-543-518-200
Website: Prejsť na stránku

Reklamácia na notebooky DELL

V prípade poruchy zariadenia prosím kontaktujte linku technickej podpory spoločnosti Dell v pracovných dňoch do 16:00 na telefónnom čísle: +421 2 57 50 83 03 . Po spojení s operátorom linky technickej podpory je potrebné uviesť sedem miestny kód - Service Tag, ktorý sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
Po overení zariadenia operátor prevedie identifikáciu poruchy a v prípade potreby zabezpečí vyslanie servisného technika spolu s potrebným náhradným dielom priamo na požadovanú adresu. Technik Vás bude pred príjazdom na miesto určenia telefonicky kontaktovať a upresní čas opravy.
Týmto sa minimalizuje čas potrebný na opravu a nehradíte žiadne dodatočné náklady potrebné napr. na dopravu k predajcovi.

Reklamácia na notebooky SAMSUNG

Servis notebookov a AiO PC zn. SAMSUNG zakúpených u nás: ul. Eötvösa 9. 945 01 Komárno

A&T Investments s.r.o.

Naposledy aktualizované: 13.03.2017.